Örter kan användas av alla Discipliner, alla raser.För människor som är mån om sin hälsa.

Möjligheten att fritt inta örter har fråntagits många av våra husdjur
i det moderna samhället...