Kvalitetskontroll av råvaror och tillverkningsprocess

1. Före inköp testas för inskickade prover av varje enskild ört både visuellt och via
THIN LAYER CHROMOTOGRAPHY (T.L.C) . För att se att råvaran uppfyller kvalitets-
kraven på innehållsämnen och så att de inte är förorenade med främmande ämnen, utan bara de ämnen som örten skall inehålla. DETTA ÄR EN GARANTI FÖR DIG SOM KONSUMENT, ATT VETA ATT DE VIKTIGASTE INNEHÅLLSÄMNENA INTE HAR BERÖVATS ÖRTEN GENOM EX. EXTRAKTERING. Dessa örter har INTE utarmats för
att sedan användas som andra klassens sortering. ALLA ÖRTER HÅLLER HÖGSTA HUMAN/MÄNNISKO KVALITET (tyvärr är de inte ekologiskt odlade vilket skulle medföra mycket högre priser) . Dessa analyserade prover förvaras för att testas mot den kommande leveransen så att kvalitet och värden överensstämmer.
 


2. När leveransen av råvaror kommer tages det prover som studeras både visuellt och
via T.L.C för jämförelse med tidigare för inskickade provet.

3. När begärd kvalitet har bekräftats får varje råvara inom sändningen ett UNIKT
Hilton Herbs referensnummer.

4. Alla råvaror är sedan förvarade i rena, torra och svala utrymmen som inspekteras rutinmässigt.

Tillverkning

1. Varje tillverkad produkt har en innehålls deklaration av Alla ingredienser och ett unikt
batchnumber som identifierar den speciella blandningen.

2. Alla produkter bär en etikett med följande information: Unique bar code incorporating each productnumber for identification of productline. Unique batchnumber. Date of manufacture and bestbefore date.

Packning

1. Vid packning flyttas tillverknings etiketten från den färdiga blandningen. Ett prov tages från blandningen och sparas tillsammans med etiketten upp till 2 månader efter sista förbrukningsdatum.
Den färdiga produkten bär följande information: Identitetskod, packdatum, batch nummer, bäst före Datum, Produkt namn, förpacknings storlek och beskrivning, typisk produkt analys beträffande värdena på protein, olja, fibrer och aska.

Varje produkt bär också information om Namn, beskrivning, saturtory deklaration, ingredienser, utfodrings guide, förvaringsrekommendationer, kontra indikationer, adress, telefon och fax till tillverkaren.
Alla etiketter är godkända enl handels standard och Veterinärmedicinska Direktoratet innan tryckning.

Genom denna information kan vi identifiera varifrån varje individuell ingrediens har sitt ursprung, dess Kvalité, när det var levererat, blandat och slutligen packat.

Tilläggnings vis genomförs stickprover för att hela tiden överblicka tillverknings proceduren och kvalitets kontrollen.