Fytoterapi/Örtguide


               Fytoterapi är en relativt modern term som används för att beskriva tillämpning av tracitionella ört läkemedel. Fyto kommer från grekiskans Phyton som betyder
Planta och Terapi från grekiskans Therapeia som betyder Behandling,
alltså Fytoterapi - sjukdomsbehandling med örter.

NOTERA: Informationen som följer är endast i utbildande syfte. Fytoterapi skall användas
tillsammans med Veterinära råd, och skall aldrig ersätta veterinärvård. En behandling
ordinerad av en veterinär skall aldrig avbrytas på ägarens eget initiativ. Det är mot lagen
för varje människa som inte är veterinär att ställa diagnos eller behandla sjukdomar av djur.
Om djuret är dåligt skall veterinär kontaktas.
Klicka här för >>

I århundraden har hästar instinktivt letat och valt ut olika örter för att hjälpa dem att stå emot eller övervinna vardagliga krämpor och sjukdomar.

De senaste tio åren har örtmedicinen och andra alternativa terapier fått en triumfartad återfödelse speciellt inom hästsporten. Dessa behandlingsmetoder har visat sig vara mycket säkra och effektiva vid både förebyggande och botande användnig, verkande oberoende eller i samverkan med konventionell medicin. Många veterinärer utbildar sig idag i ytterligare behandlingsmetoder så att de även kan erbjuda sina kunder alternativa terapier. Dessutom har utvecklingen av en mer förstående behandling och träning av djur understrykit den allmänna övergången till en mer naturlig inställning i djurhållningen.

Vi har nu nått den situation i samhället då organiskt odlade grödor konkurrerar ut de hårdkultiverade och besprutade eller genmanipulerade varorna och till den punkt då många ifrågasätter den konventionella veterinärvården med mediciner som är syntetisk och konstgjort framställda som i många fall bara "lägger locket på" , ger biverkningar och går hårt åt lever och njurar. Många bönder konverterar till organisk odling och många djur ägare använder sig av alternativa behandlingsmetoder.

Det som följer är en kort introduktion av några av de vanligast använda medicinalväxterna. Korrekt använda är de både säkra och effektiva och kan sägas vara en liten munsbit ur Naturens " Medicin skåp". Alla örter kan användas tillsammans med konventionell medicin, och erbjuder människor möjligheten att ombesörja vården av deras djur på ett sätt som Naturen menat.

Klicka här för >>