Hovböld

Än så länge har jag inte själv någon erfarenhet av hovbölder, men jag har
förstått att det kan vara mycket smärtsamt och ibland svårskött.
Trollhassel extrakt kan vara effektivt som sammandragande medel och att de
kan bidra till en snabb läkning. Trollhassel och Vallört kan användas
även vid ball- och krontramp samt strålröta.

Örterna i Hjärtansfröjd hjälpertill att öka cirkulatiomen och rensa bort
toxiner.Att stärka Hovkvaliteten med HoofiX SEAWEED & ROSEHIPS. På detta sätt kan du
hjälpa till att förebygga om om hästen har haft återkommande hovbölder.

 
 

PuriX är en bra och effektiv utrensare till hästar som åtrekommande får hovbölder utan igentlig anledning. Den innehåller B.la. Mariatistel som är väldigt leverunderstödjande, Snärjmåra och Älgört.

Vid strålröta:
Skär bort sjuk vävnad om det behövs. Strö på koppar sulfat kristaller och tryck fast med bomull. Den tränger ner på djupet och torkar snabbt.
Nästa dag gör rent mycket noga med tvål och vatten När det torkat badda rikligt med ex Trollhassel extrakt som har en sammanandragande verkan. Samt spraya med Essential Sårspray som är välgörande och antibakteriell.

Vid hovböld:
Skär upp hovbölden (Hovslagare el. Veterinär.
Underhåll med att hälla på Trollhassel extrakt.
Applicera Phytobalm i hålet. Den innehåller Teatree och honung och verkar desinficerande.

Hovbölder kommer ofta inifrån pga mkt slagg pga genomsläpplig tarmbarriär pg av många olika saker. Stress. Flytt, fel foder eller tider för foder, kan ha svagar gener (liksom en häst kan födas ut resp intåad kan de ha känsligare magslemhinna, sakna ngn syra, ensym, för lite galla. Summan av delar av ovan bidrar till läckage gm tarmbarriärern vilket leder till mkt slagg i kroppen som leder till försämrad cirlulation etc etc. Gravitationen drar slagg neråt.
En hovböld är i sig ngt positivt för kommer inte slaggen ut så blir det följdsymtom som hältor, hovbensproblem senskador och stoppar man inte upp ytterligare läckage så kan ytterligare symtom som hosta, fång, eksem ploppa up med tiden om grundorsaken får pyra vidare.
Örterna kan hjälpa till att forsla bort den alt mogna på den beroende på vilket stadium den är på och vilket kapacitet lymfsystem, blodsystem, njurar etc har att forsla bort och rensa ut den normal väg. PuiX läker tarmslemhinnan och motverkar läckage så man stoppar upp problemet. MobiliX hjälper cirkulationen, rensningen och är antiinflammatorisk

Fuxar är känsligare där och dessa ovan saker leder till kongestion av blodet i huvudet vilket på en del kan leda till extra spookig het, ljud och ljuskänslighet, stress, ataxi och slinger, aggresivitet etc. Förr i tiden sade man koller om sådana beteenden. De blir också berörings känsliga, visar obehag vid ex borstning samt de kan visa obehag när man spänner sadelgjorden, sitter upp mm. De kan också få sadelgjordstvång eller bita sig själv i sidorna.