Hovbensfraktur

När hoven och benen utsätts för hård belastning påverkar det skelettet,leder och brosk.
P.g.a. nötning och cirkulationsstörningar kan nekroser uppstå (ben-död) med
urkalkningar och sänkningar som följd. Man vill därmed få igång blodförsörjningen,
rensa från slaggprodukter samt tillföra kalk mfl vitaminer och mineraler som är av
största vikt. Att påpeka är också att vitaminer och mineraler samverkar med varandra
som i en synfoniorkester. Alla måste vara närvarande och i balancerad mängd för att
optimalt kunna assimileras i kroppen. Örter som stimulerar och förbättrar cirkulationen
samt blodgenomströmmningen i hoven bidrar också till en bättre hornkvalitet.
Vallört och brännässla befrämjar cirkulation, blodrening och nybildning av celler.
Kardborre roten är blodrenande – rensar kroppen fr slagg. Bla. Kisel, Zink,
Biotin är viktigt för att förbättra hornkvaliteten. Snärjmåra innehåller mycket kisel, liksom fodertillskotten HoofiX SEAWEED & ROSEHIPS som även är
kompletta multivitamin och mineralfoder, de innehåller äv Zink och Biotin .


Nypon sägs vara bra för hovarna. Det innehåller stora mängder P-vitamin vilket är bra för kärlväggarna och C-vitamin för bindväven i hoven. Nypon innehåller även flavonoider, bl a rutin, vilket stärker sköra, fina blodkärl och förbättrar blodförsörjningen.

Hjärtansfröjd innehåller både Hagtorn, Ginkgo och nypon och blåbär mfl cirk.befrämj. örter.

Läs vidare i Hästägarens Örtabok, skriven av Herbs Ägare.